1 2 3 4 5 6

Televizyon

Hem görüntünün hem de sesin birlikte olması, televizyonun, ürünlerin tanıtılmasında en etkin medya olmasını sağlamıştır. Geniş kitlelere ulaşabilmesi, CPM’ın düşük olmasını sağlar. Buna karşılık reklam ücretleri yüksek olduğu için toplam maliyet yüksek olmaktadır. Reklamların istenildiği zaman izlenme imkanı olmaması, dikkat edilmediği zaman reklamın kaçırılması ve çok fazla tercih edildiği için her zaman yer bulma şansının az olması televizyonun en önemli dezavantajlarıdır. Özellikleri:

 • Bütün evlerde ve çalışma yerlerinde vardır.
 • Büyük ve kalabalık bir izleyici kitlesine sahiptir.
 • Görüntü, ses ve hareketin gücü imkanları avantajdır.
 • Müdahalecidir.
 • Günün değişik saatlerinde değişik hedef kitlelere seslenme imkanı vardır.
 • Pahalıdır.
 • Kitle iletişimi-hedef kitle israfına yol açabilir.
 • Reklam yaratım maliyetleri pahalıdır.

Kablolu TV

 • 2 milyona yakın izleyicisi vardır.
 • TV ile duplikasyon oluşturabilir.
 • Tematik kanallar spesifik hedef kitle demektir.
 • Ürüne uygun içerik şansını yaratır.
 • Seçmeci hedef kitle sözkonusudur.
 • Satın alma ucuz/sıklık artışına imkan sağlamasından ötürü tercih edilir.
 • Toplumda daha az bir kitle kablolu yayına sahiptir.
 • Ölçümü sorunludur.
 • Tematik kanalların izleyici kitlesi azdır.
 • Kapsama bakımından bölgesel dengesizdir.

Radyo

Radyo ile çok özel hedef kitlelere ulaşmak mümkündür. Yüksek sıklık istendiği zaman radyo düşük maliyeti ile en uygun metottur. Ayrıca radyo, otomobil sürücülerine ulaşabilen en etkin metotlardan biridir. Buna karşılık televizyon gibi radyo mesajlarını da kaçırmak mümkündür. Özellikleri:

 • Otomobil ve çalışma yeri aracıdır.
 • Kanal fazlalığı vardır.
 • Tematiktir.
 • Ölçümü zordur.
 • Reklama uygun program formatı kolaylıkla bulunur.
 • Yarışma ve anında bağlanma imkanı vardır.
 • Sadık izleyici kitlesine sahiptir.
 • Arka plan iletişim aracıdır.
 • Sadece ses alanından ibarettir.

Gazete

Gazete reklamcılığının belki de en önde gelen nedeni onun güvenirliğidir. Okuyucular gazeteleri piyasadaki en aktüel medya olarak görme eğilimindedirler. Gazetelerin bölgesel yayın yapma imkanı bulunmaktadır. Gazeteler hem bir kitle iletişim aracı hem de etnik gruplara ulaşabilen metotlardır. Reklamlar için yüksek kaliteli basım teknikleri uygulanması ve reklamı kesip saklayabilme imkanı gazetelerin diğer avantajlarındandır. Buna karşılık gazetelerin ömürleri sınırlıdır. Özellikleri:

 • Günlüktür
 • Haftalık da olabilir
 • Market gazeteleri bir çeşit olarak karşımıza çıkar.
 • İlan gazeteleri vardır; bunlar parasız dağıtılır.
 • Tematiktir.
 • Ulusal, kentsel olabilir.
 • Hızlı erişime sahiptir çünkü günlüktür.
 • Olay ve promosyon duyurusu için gereklidir.
 • Hedef kitle heterojendir.
 • Renkli baskılarda sorun yaşanabilir.
 • Boğucu reklam sayfaları vardır.
 • Sadece görseldir.
 • Okunma süresi kısadır.

Dergi

Dergiler çok özel hedef kitlelere ulaşabilirler. Ömürleri gazetelere göre çok daha uzundur ve elden ele dolaştırılmaları sebebiyle okuyucu sayıları zaman içinde artmaktadır. Dezavantajları arasında reklam alma sürelerinin basım tarihinden çok önce oluşu, gazeteler gibi aktüel olmayışları ve okuyucu sayısının zaman içinde yavaş yavaş artması sayılabilir. Özellikleri:

 • Tirajı azdır.
 • Tematiktir.
 • Sadık izleyici kitlesine sahiptir.
 • Haftalık, aylık olabilir.
 • Hedef kitle seçiminde kolaylık yaşanır.
 • Dağıtım yerlerinin ölçülmesi kolaydır.
 • Uzun okunma süresine sahiptir.
 • Uzun hazırlık dönemi gerekir.
 • Uzun erişimli erişime sahiptir.

Açıkhava

Bilinen en eski kitle iletişim araçlarından ve haberleşme yöntemlerinden biri Açıkhava olarak bilinen ilanlar, panolar veya duvar kağıtlarıdır. Açıkhava reklamları hizmet ve eğlence, toplu taşıma, otel ve konaklama yerleri, perakende satış, medya ve reklam, restoran, otomobil satım ve bakım yerleri, sigorta ve emlak, finans, telekomünikasyon yer ve bölgelerinde kullanılır. Özellikleri:

 • Görseldir ve “larger than life” olarak tanımlanabilir.
 • Sabit ulaşım/erişim noktaları vardır.
 • Kitle ulaşım araçları içinde yer alabilir.
 • Haftalık olabilir.
 • Sık erişim /  mükerrer erişime sahiptir.
 • Kentsel bölgesel farklılıklar gösterebilir.
 • Paket/duyuru/imaj iletiminde yüksek etkiye sahiptir.
 • Arka plan aracıdır.
 • Az-kısa-özlü mesaj kapsama girer.

Elektronik Açıkhava

 • Görüntü zenginliği
 • Süreklilik, Canlılık
 • Hareket, Sabitlik
 • Kısa-öz-az mesaj
 • Marka/duyuru tanıtımı

İnternet

İnternetin çifte pazarlama yönü vardır. Aktif bir biçimde insanlara bilgi dağıtmak üzere kullanılabildiği gibi, kullanıcılardan reklam verenlere ilişkin bilgi almak üzere de kullanılabilir. İnternet içindeki en gelişmiş iletişim aracı e-mail’dir. Müşterilere daha az maliyetle ulaşılabilir ve daha az parayla daha çok destek sağlanır.

 • Yüksek- entelektüel gelir grubuna hitap eder.
 • Kısa algılama süresi sözkonusudur.
 • Tam hedef kitleye erişim imkanını verir.
 • Tematiktir.
 • Geriye dönüş imkanını verir. Süreklilik-arşivleme imkanı vardır.
 • Satış olasılığı fazladır.
 • Profil tanımlama imkanı vardır.

Reklam Araçlarının Değerlendirilmesi

Medya değerlendirmede en temel prensip uygun maliyetle en fazla sayıda hedef kitleye ulaşabilen metottan seçmektir. Bu konuda daha gelişmiş bir prensip, medya seçimini, her medyanın değerini istenen kriterler açısından belirlemek ve daha sonra bu kriterleri yerine getirenler arasından, seçim yapmak olarak tanımlanmıştır. Bu kriterlerden bazıları sayısal bazıları ise nitelikseldir.

Hedef Pazar bölümündeki, tüketicilerin özellikleri ile bu bölüme nasıl ulaşılacağının belirleme açısından her aracın özelliklerinin de iyi bilinmesi gerekir. Geniş kitlelere radyo, televizyon ve gazeteler uygun iken sınırlı ve az sayıdaki alıcılara dergi ve özel posta reklamları daha uygun olacaktır.

Medya planlamacısı farklı hedef kitlelere değişik oranlarda ulaşmak isteyebilir. Bu durumda demografik özelliklere ve ürün kullanımına bakarak oranları tespit etmek mümkün olacaktır. Medyaları değerlendirirken medyalarda yer alan yazıları veya programları da dikkate almak lazımdır.

Bazı medyalar reklamcılara daha iyi yerler önerebilirler. Medya seçiminde bu ve buna benzer indirim, renk kalitesi gibi avantajları gözden uzak tutmamak gerekir. Rakiplerle aynı medyaları kullanmak genellikle pek fazla tercih edilmez. Bir çok ürün için dağıtım sistemi bölgeden bölgeye farklılık göstermektedir. Dolayısıyla dağıtım sisteminin güçlü olduğu bölgelerde en fazla izlenen / okunan medyalara ağırlık vermek gerekir.

Reklam için ayrılan para ve araçların maliyeti de araç seçimini etkiler. Zira sınırlı olanaklarla seçilebilecek araç çeşidi ve sayısı daha az iken, daha geniş bir bütçe ile daha pahalı ama daha etkili araçlar seçme imkanı doğar.

Medya planlamacısı seçimini yapmadan önce medyaları niteliksel açıdan da değerlendirmek isteyecektir. Bir medyanın niteliksel değeri, taşıdığı mesajın etkin olma şansını kuvvetlendirecek, medyaya özgü bazı özellikler olarak tanımlanabilir. Bazı medyaların prestijleri sayesinde, reklamlarını yaptığı ürünlerin kalite imajını yükselttikleri görülmektedir. Medya seçimi aşamasında planlamacı tek bir medya seçebileceği gibi birden fazla medya da kullanabilir. Birden fazla medya kullanma sebepleri aşağıda sıralanmaktadır.

1.       Medya planının ulaşabilirlik oranını arttırmak.

2.       Medya planının sıklık dağılımını yaymak.

3.       Medya planının gross impressions sayısını arttırmak.

4.       Kullanılan mesajı güçlendirmek.

5.       Farklı izleyici/okuyucu kitlelerine ulaşmak.

6.       Medyaların farklı özelliklerinden avantajlar sağlamak.

7.       Değişik yaratıcı çalışmalar kullanabilmek.

Not: Bu sayfadaki yazılar Gülbüğ Erol – Reklam ve Medya Planlaması kitabından özetlenmiştir.

Adana Outdoor, Adana Reklam Ajansı, billboard, raket, tothem, tabela, yönlendirme, Ajans Adonis, araç giydirme, adana otobüs reklamları,billboard, tabela, araç giydirme, totem, pano, afiş, branda, stand,ajans, adana ajans, reklam ajansı