1 2 3 4 5 6

Kurumsal Kimlik


Bir kurumun kendisini temsil etme biçimlerinin bütününe Kurumsal Kimlik adı verilir. Kurumun kendisini temsil ederken nasıl algılanacagına yön veren aktivitelerin tamamı ise kurumsal kimlik sürecidir. 

Kurum İsmi, Alt Kurum İsimleri, Semboller (Logo), temel harf karakterleri, tercih edilecek renkler bir kurumun görsel iletişim sistemini oluşturan temel malzemelerdir. 

Kurumsal Kimlik nelerden oluşur? 

Kurumsal kimlik çalışması içerisinde şu taslaklar bulunmaktadır. 

- Kartvizit taslağı 
- Takvim taslağı 
- CD taslağı 
- E-posta taslağı 
- Antedli zarf taslağı 
- Antedli kağıt taslağı 
- Bülten / duyuru / ilan taslağı 
- Faks taslağı 
- Rapor taslağı 
- Fatura / irsaliye taslağı 
- Not defteri taslağı 

Taslaklardaki görüntü, logo v.b. objeler portal tasarımında kullanılan objelerden oluşur ve kaynak kodları (source’ları) ile birlikte birer görsel öğe olarak hazırlanarak ve CD içerisinde teslim edilir. 

Kurumsal Kimlik oluşumu için gereksinimler nelerdir? 

Markalaşma ve kurumsal kimlik olgusu için firmanın tercih ettiği renk skalası, kullanmak istedikleri logoları, varsa font (yazı karakteri), sloganı tarafımıza sağlanmalıdır. 

Kurumsal Kimlik Ne sağlar? 

İstenilen etkide bir pazarlama iletişimi için birçok yaratıcı strateji geliştirilebilir. Tanıtıma yönelik stratejinizi belirlerken unutmamanız gereken bir diğer önemli konu da, pazarlama iletişiminin bir bütün olarak ele alınması gerektiğidir. Yani, pazarlama iletişimi için sadece tek bir mecrayı kullanmak, insanların şirketi doğru tanımasını engelleyecektir. Bu aşamada ele alınacak bir kurumsal kimlik çalışması, müşteri tercihlerini direk etkileyebilme becerisini sağlayacaktır. Kurumsal kimlik çalışması, marka yaratma sürecinin ilk ve en önemli adımlarından biridir.